RODO

27 czerwca 2018 RODO

Szanowni Państwo,


Poniższa informacja jest kierowana do Państwa przez JW PRESTIGE INVESTMENT LTD
Craven House, 40-44 Uxbridge Road London W5 2BS, United Kingdom , która jest właścicielem portalu prestige-investment.co.uk  w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Rodzaj przetwarzanych danych oraz cel ich przetwarzania

JW PRESTIGE INVESTMENT LTD kontaktuje się z Państwem i wysyła Państwu pocztą elektroniczną zaproszenia na wydarzenia i szkolenia oraz informacje związane z działalnością statutową, w szczególności z reklamą i promocją nieruchomości poprzez takie portale jak prestige – investment.co.uk oraz zamieszkajwpolsce.pl. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy lub instytucji, stanowisko oraz adres e-mail i telefon.

Źródło danych oraz czas przetwarzania danych

Państwa dane zostały przez JW PRESTIGE INVESTMENT LTD Craven House, 40-44 Uxbridge Road London W5 2BS, United Kingdom  pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych lub w związku z kontaktami z Państwem związanymi z działalnością JW PRESTIGE INVESTMENT LTD. Przetwarzanie tych danych jest istotne z punktu widzenia celów naszej organizacji, jakimi są min. reklama i promocja  nieruchomości, oraz prowadzenie  działań  marketingowych, reklamowych na rzecz sprzedaży, najmu nieruchomości, organizacji szkoleń, kursów zawodowych i doradztwa.  Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu zgłoszenia przez Państwa woli usunięcia Państwa danych z bazy JW Prestige  Investment LTD.

Kategorie odbiorców danych

JW Prestige  Investment LTD. może przekazywać Państwa dane dla podmiotów z Grupy JW PRESTIGE INVESTMENT LTD min. administratorowi portalu  www.zamieszkajwpolsce.pl

Prawa osób, których dane dotyczą

Mogą Państwo żądać dostępu do danych, które Państwa dotyczą, poprawiać je, żądać usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas informacji, prosimy o wysłanie e-mail na adres: contact@prestige-investment.co.uk

Administratorem Państwa danych jest: JW PRESTIGE INVESTMENT LTD Craven House, 40-44 Uxbridge Road London W5 2BS, United Kingdom.  W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@prestige-investment.co.uk