Preambuła

Poniższy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego prestige-investment.co.uk, zamieszczonego pod adresem internetowym http://www.prestige-investment.co.uk. Postanowienia regulaminu – w tym także wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu internetowego prestige-investment.co.uk, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora serwisu internetowego prestige-investment.co.uk.

Zgoda

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody i wyrazić pełną dla niej akceptację poprzez zamieszczenie samodzielnie pierwszego ogłoszenia na stronie prestige-investment.co.uk.  na przykład w formie ogłoszenia bezpłatnego w standardzie „free” lub każdej innej proponowanej przez portal formie odpłatnego zamieszczenia ogłoszenia. Niezamieszczenie żadnego ogłoszenia na portalu jest równoznaczne z brakiem zgody przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych przez właściciela portalu spółkę JW PRESTIGE INVESTMENT LTD Craven House, 40-44 Uxbridge Road London W5 2BS, United Kingdom Tel. +44 7704 2590 70 i jej Zaufanych Partnerów.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działający w ich imieniu JW PRESTIGE INVESTMENT LTD właściciela portalu prestige-investment.co.uk.  i podobne organizacje, z którymi spółka JW PRESTIGE INVESTMENT LTD współpracuje jak Mixer Magazine i Mixer Radio w Londynie lub które polecane są przez międzynarodowe organizacje branżowe.

Podmioty związane z JW PRESTIGE INVESTMENT LTD. w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych
w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy należącej do spółki JW PRESTIGE INVESTMENT LTD w Londynie. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty należące do Grupy JW PRESTIGE INVESTMENT LTD. będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot z Grupy JW PRESTIGE INVESTMENT LTD, z którego serwisu lub aplikacji korzystasz. Naszą nazwę znajdziesz zawsze na samym dole strony po lewej stronie. Administratorami Twoich danych osobowych będą także pozostałe podmioty z Grupy Prestige Investment Ltd, portale www.prestige-investment.co.uk, www.zamieszkajwpolsce.pl. Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy.

 

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość dodawania ogłoszeń na jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Gdy zakładasz konto poczty elektronicznej, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się historią i oglądasz materiały historyczne w portalu lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie tego portalu. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z JW PRESTIGE INVESTMENT LTD oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z JW PRESTIGE INVESTMENT LTD i Zaufanych Partnerów:

1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);

2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres e-mailowy: contact@prestige-investment.co.uk został utworzony dla stworzenia możliwości zadawania pytań i uzyskania dodatkowych informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

Regulamin portalu prestige-investmet.co.uk

 

Spis treści:

    Definicje

    Informacje podstawowe

    Techniczne warunki korzystania z Serwisu

    Oferowane Usługi oraz wysokość i zasady regulowania opłat

    Uczestnictwo w Serwisie

    Obowiązki Oferenta

    Wizytówka Użytkownika – Użytkownika Serwisu

    Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

    Rezygnacja z Usług, zablokowanie i usunięcie Użytkownika

    Reklamacje

    Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

    Spory i klauzula salwatoryjna

    Zmiany regulaminu, jego obowiązywanie i dostępność.

Definicje.

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Poniższe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis – serwis internetowy prestige-investment.co.uk, znajdujący się w pod adresem internetowym http://www.prestige-investment.co.uk, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks ofert  usług świadczonych na rzecz Użytkowników i innych podmiotów zwanych Klientami, które będą zainteresowane wszystkimi lub poszczególnymi usługami oferowanymi przez Serwis internetowy prestige-investment.co.uk

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest JW PRESTIGE INVESTMENT LTD Craven House, 40-44 Uxbridge Road London W5 2BS, United Kingdom Tel. +44 7704 2590 70 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu.

Login lub Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i jego usługami;

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Pomoc – usługi świadczone przez Administratora w formie określonej w dziale Pomocy Serwisu, w którym Użytkownik i inne osoby korzystające z Serwisu mogą próbować dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania związane z korzystaniem z Serwisu, aby osiągnąć pożądane cele;

Oferent- Użytkownik, składający za pośrednictwem Serwisu Prestige Investment Ofertę wykonania przez niego Usługi na rzecz Klienta

Oferta – Oferta wykonania Usługi złożona w formie określonej regulaminem na Portalu Prestige Investment

Usługa – czynność mogąca być przedmiotem zlecenia na rzecz oferenta przez klienta Portalu Prestige Investment.

2.Informacje podstawowe.

2.1.Właścicielem Serwisu jest Administrator.

2.2. Podstawową usługą świadczoną w Serwisie jest udostępnianie w sieci Internet systemu umożliwiającego Klientowi odnalezienie Oferty określonych usług lub – w przypadku Oferenta – promocję oferowanych Usług, poprzez prezentację swojej osoby lub firmy na dedykowanym mu Profil Użytkownika.

2.3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości odpłatne lub nieodpłatne Usługi na rzecz Klientów, związane z przedmiotem Serwisu.

2.4. Serwis ma charakter komercyjny, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.

2.5. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której, dochodzi każdorazowo poprzez rozpoczęcie korzystania przez Oferenta z poszczególnych usług Serwisu.

2.6. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, na adres e- mailowy – contact@prestige-investment.co.uk lub doręczane bezpośrednio na adres siedziby Administratora.

2.7. Administrator informuje Użytkowników, iż – ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi w Serwisie, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Administratorem a Oferentem. Administrator zwraca szczególną uwagę Oferentowi na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności hasła dostępu do Konta lub udostępni te informacje osobom trzecim albo będzie pozostawał zalogowany do swego Konta, mimo że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

2.8. Użytkownicy zobowiązani są do przesyłania do Serwisu tylko takich tekstów, grafik czy innych materiałów, np. reklamowych, w stosunku do których posiadają tytuł prawny, w szczególności przysługują im prawa autorskie i z których korzystanie nie narusza praw osób trzecich.

2.9. Użytkownicy publikują w Serwisie utwory, informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność, w związku z czym Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w szczególności zaś za naruszenie przez Użytkowników takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich.

2.10. Użytkownicy, przesyłając do Serwisu, jak również na wszelkie inne konta pocztowe należące do Administratora teksty, grafiki czy inne materiały, np. reklamowe, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie tych utworów, tekstów, grafik czy wszelkich innych materiałów do promocji i reklamy Serwisu. Użytkownik wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tychże tekstów, grafik czy innych materiałów, np. reklamowych przez serwis Prestige Investment dla celów reklamy czy promocji Serwisu.

 

    Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

3.1.Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyświetlania w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

3.2. Do pełnego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:

    a) urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu;

    b) aktywnego konta poczty elektronicznej, do korzystania z którego uprawniony jest   Użytkownik;

    c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach: Chrome 50, Firefox 50, Safari 10.0, Opera 45), a także

3.3. Serwis działa poprawnie wyłącznie na urządzeniach z zainstalowanym systemami operacyjnymi: Windows 7 lub nowszym, OSX 10 lub nowszym W przypadku urządzeń z innym systemem operacyjnym mogą wystąpić, ze względów technologicznych, utrudnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3.4. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usługi niezbędne jest ponadto, aby przeglądarka zasobów internetowych, z której Użytkownik korzysta, wyświetlając Serwis zapewniała obsługę Java Script oraz plików „cookies”.

3.5. Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji poszczególnych Użytkowników, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Administrator wyjaśnia jednak, iż – z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.4 Regulaminu – brak możliwości obsługi plików „cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika do wyświetlania Serwisu nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego też Administrator zaleca stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”.

3.6. Administrator wyjaśnia, iż dzięki zastosowaniu technologii plików „cookies” Serwis, dla podniesienia poziomu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Konta danego Użytkownika, automatycznie dokona wylogowania z Konta Użytkownika, w przypadku, gdy od ostatniej czynności dokonanej w Serwisie przez danego Użytkownika upłynie jedna godzina.

 

    Oferowane Usługi oraz wysokość i zasady regulowania opłat.

 

4.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać z bezpłatnych i płatnych Usług, w szczególności zmierzających do ułatwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Oferentem 
i Klientem Usług.

4.2. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych Usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych Usług.

4.3. Administrator będzie na bieżąco informował – za pośrednictwem Serwisu – o każdej zmianie zakresu świadczonych Usług.

4.4. Wszelkie odpłatne Usługi Serwisu są wyraźnie oznaczone, zaś Administrator świadczy je tylko i wyłącznie na wyraźne Zlecenie Użytkownika i po uprzednim uiszczeniu należności za ich aktywację przez Użytkownika, wynikającej z aktualnego w danym momencie cennika należności za ich aktywacje, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.5. Zmiana wysokości opłat z tytułu świadczenia danej odpłatnej Usługi Serwisu, następująca po dacie rozpoczęcia świadczenia tej Usługi, nie upoważnia żadnej ze stron Umowy do żądania dopłat lub zwrotu różnicy pomiędzy poprzednio, a aktualnie obowiązującą wysokością opłat.

4.6. Administrator oświadcza, iż zapłata z tytułu odpłatnych Usług świadczonych przez Administratora w Serwisie może być dokonywana wyłącznie w złotych polskich, zaś operator płatności za odpłatne usługi Serwisu, umożliwia dokonywanie opłat za poszczególne odpłatne Usługi za pośrednictwem serwisu www.paypal.com

4.7. Odpłatna Usługa w Serwisie zostaje aktywowana dla danego Użytkownika i zaczyna być wykonywana z chwilą potwierdzenia przez operatora płatności zapłaty za tę usługę przez Użytkownika.

4.8. Administrator informuje, iż Użytkownik dokonuje płatności za odpłatne Usługi w Serwisie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej przez tego Użytkownika z operatorem płatności, o którym mowa w pkt 4.6 Regulaminu, w związku z czym wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika z tytułu działalności operatora płatności. Mając jednakże na względzie dobro Użytkowników, Administrator deklaruje możliwość pomocy w celu wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień pomiędzy Użytkownikiem a operatorem płatności, dotyczących spraw związanych z zapłatą za odpłatne Usługi Serwisu.

4.9. Ceny poszczególnych odpłatnych Usług Serwisu są cenami brutto.

4.10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zapłata za odpłatne Usługi Serwisu przypisywana jest każdorazowo wyłącznie do Konta Użytkownika, przy wykorzystaniu którego Użytkownik złożył Zlecenie świadczenia tej usługi na jego rzecz. W związku z tym nie ma możliwości zaliczana jej w całości lub w części na poczet należności z tytułu jakichkolwiek odpłatnych usług Serwisu świadczonych Użytkownikowi w ramach innego Konta tego Użytkownika niż Konta, do którego pierwotnie zapłata została przypisana lub na poczet należności z tytułu jakichkolwiek odpłatnych Usług Serwisu świadczonych przez Administratora na rzecz osób trzecich.

 

4.11. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odesłania do innych serwisów internetowych, w związku z czym Administrator zastrzega, iż podmiotem odpowiedzialnym za relacje związane z danym serwisem internetowym, do którego przekieruje się Użytkownik z Serwisu, jest każdorazowo podmiot wskazany indywidualnie na stronach tego serwisu internetowego. W związku z tym jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tytułu korzystania przez Użytkownika z takich serwisów internetowych jest całkowicie wyłączona.

    Uczestnictwo w Serwisie.

5.1. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędne jest spełnianie określonych Regulaminem warunków podmiotowych oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Korzystanie z określonych Usług świadczonych poprzez Serwis może wymagać dodatkowo każdorazowego zalogowania się na Konto.

5.2. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo, przy określonej aktywności Użytkownika wymaganej dla przeprowadzenia danego etapu procedury rejestracji Konta, opisanej także w Pomocy.

5.3.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku, gdy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania Użytkownikowi informacji na adres poczty elektronicznej (wskazany przez niego podczas procedury rejestracji Konta) dotyczącej czynności koniecznych do przeprowadzenia danego etapu rejestracji Konta, nie wykona prawidłowo wszystkich wskazanych w treści tej wiadomości czynności, procedura rejestracji Konta ulega zakończeniu, bez aktywacji Konta.  W wyniku tego Użytkownik utraci rezerwację Loginu, wybranego w ramach tak zakończonej procedury rejestracji Konta oraz Profilu.

5.4. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto, do którego będzie przyporządkowany Profil tego Użytkownika, chyba że Administrator wyraźnie upoważni danego Użytkownika do aktywacji w Serwisie równocześnie większej ilości Kont.

5.5. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym niż Użytkownik osobom, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora na takie działanie.

5.6. Użytkownik, poprzez aktywację Konta w Serwisie, zapewnia i oświadcza, iż:

    a) spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie dla Użytkownika warunki podmiotowe;

    b) podane przez niego w procesie rejestracji Konta dane są prawdziwe, kompletne i rzetelne;

    c) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana każdorazowo przez korzystanie przez niego z Serwisu;

    d) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny;

    e) wyraża zgodę na warunkach określonych w pkt 8 Regulaminu, na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych oraz innych informacji i danych przekazanych Administratorowi w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;

    f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora;

g) nie będzie w jakikolwiek sposób naruszał Regulaminu, dobrych obyczajów, a także obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności – choć nie wyłącznie – praw własności intelektualnej.

    Obowiązki Oferenta.

6.1. Usługi, które mają być objęte Zleceniem, muszą być opisane rzetelnie i prawdziwie, w sposób możliwie najdokładniejszy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty zamieszczonej na portalu Prestige Investment w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.  Oferta nie może wprowadzać innych Użytkowników w błąd lub służyć jako promocja osób lub realizowanych przez nie przedsięwzięć, w zakresie nie będącym przedmiotem oferty. W szczególności zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Ofert, które zawierają treści wymienione jako zakazane. Przez treści zakazane rozumie się Oferty zawierające:

    a) Treści promujące serwisy internetowe prowadzące działalność konkurencyjna w stosunku do serwisu prestige-investment.co.uk;

    b) Oferty zawierające:

oferty pracy;

 

treści mające na celu poszukiwanie Zleceń, klientów, kontaktów biznesowych etc.;

 

linków do innej strony www, na której są opisane zasady przyszłej współpracy;

 

zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid;

 

treści niejasnych, ironicznych oraz obraźliwych.

 

6.2. Oferent zobowiązany jest przypisać ofertę do najbardziej adekwatnych kategorii Serwisu, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji danej Oferty i przydzielenie jej do kategorii, która w ocenie Administratora będzie najbardziej adekwatna dla danej Oferty.

6.3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Oferenta w opisie Oferty języka HTML lub jakichkolwiek innych języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:

    a) wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych Ofert lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną Usługą;

    b) automatyczne przekierowywanie Klienta na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem Oferty;

    c) odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu „cookies”;

    d) automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z opisem Oferty;

    e) wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów Serwisu;

    f) zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert;

    g) „śledzenie” lub „podsłuchiwanie” innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

    Wizytówka Oferenta – Użytkownika serwisu.

7.1. Publikacja przez Użytkownika w Serwisie wizytówki stanowi zaproszenie do składania temu Użytkownikowi zaproszeń do świadczenia usługi opisanej ofertą lub zaproszeniem do zawarcia z Oferentem umowy /zlecenia usługi przez Klienta.

7.2. Poprzez publikację wizytówki, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze w celu, dla którego przewidziano zgodnie z Regulaminem publikacje wizytówek w Serwisie, a prezentowane na niej informacje są rzetelne, prawdziwe i kompletne.

7.3. Informacje umieszczone na wizytówce nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do przedmiotu działalności Użytkownika, jego przymiotów lub możliwości realizacji określonych Usług. Muszą także być zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

7.4. Postanowienia pkt 6.3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

    Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

8.1. Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników, stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

8.2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Serwisu, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie, jak i w przyszłości jego danych osobowych.

8.3. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Administrator, który przetwarza je zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z prowadzeniem działalności Serwisu.

8.4. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom posiadającym Konto realizację uprawnień wynikających z przepisu art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Procedura usunięcia i zmiany danych opisana jest szczegółowo w Pomocy.

8.5. Administrator zbiera tylko te dane osobowe Użytkowników, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora w Serwisie Usług oraz dane eksploatacyjne, takie jak:

    a) rodzaj przeglądarki, przy użyciu której Użytkownik korzysta z Serwisu (np. Navigator, Internet Explorer);

    b) system operacyjny urządzenia, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z Serwisu (np. Macintosh, Windows);

    c) adres IP oraz nazwę domeny (np. Onet, TPNet).

8.6. Administrator informuje, iż ze względu na specyfikę Usług w Serwisie tylko z części Usług Serwisu Użytkownik może korzystać anonimowo albo przy wykorzystaniu pseudonimu – Loginu.

8.7. W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu (forum, komunikatory internetowe, komentarze do artykułów itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesyłania Użytkownikom określonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają Polityce prywatności.

8.8. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług w Serwisie, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

8.9. Zbierane dane Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz do publikacji w takich mediach, jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Publikacja w tych wyszczególnionych mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie umożliwiały ujawnienia tożsamości poszczególnych Użytkowników bez ich zgody.

8.10. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji odnoszących się bezpośrednio do serwisu Prestige Investment i jego usług, np.: zmiany, aktualizacje, wewnętrzne promocje, ankiety (z zastrzeżeniem, że udzielenie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika) i konkursy (organizowane przez Administratora lub na jego zlecenie lub przy jego udziale); niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – również podmiotów współpracujących z JW PRESTIGE INVESTMENT LTD Craven House, 40-44 Uxbridge Road London W5 2BS, United Kingdom  przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych swoich Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na swoje konto e-mail. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczona jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

8.11. Administrator może także przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej kierowanej do Użytkowników lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników, będą wykorzystywane bezpośrednio przez Administratora lub mogą zostać przekazane jego partnerom marketingowym. Dane te mogą być przekazywane oraz wykorzystywane w celu publikacji w takich mediach, jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, jednakże jedynie w postaci informacji zbiorczych i w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości poszczególnych Użytkowników bez ich zgody.

 

8.12. W przypadku płatności internetowych realizowanych kartą płatniczą oraz e-przelewem obsługę Użytkownika przejmuje Centrum Rozliczeniowe PayPal. W tym przypadku tylko system PayPal zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze PayPal znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

8.13. Google Analytics będzie gromadzić identyfikatory uwierzytelnione przez Google, czyli dane osobiste w Google i będzie tymczasowo łączyć je z danymi z Google Analytics, by utworzyć grupy odbiorców.

    Rezygnacja z usług, zablokowanie i usunięcie Użytkownika.

9.1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek podanych w Pomocy.

9.2. W przypadkach mniejszej wagi Konto może zostać zablokowane przez Administratora, według jego uznania po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika wraz z podaniem przyczyny o zamiarze zablokowania Konta, w szczególności poprzez wysłanie informacji e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, co spowoduje do czasu odblokowania go niemożność korzystania z części Usług Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

    a) Użytkownik łamie lub istnieje duże prawdopodobieństwo łamania (do czasu wyjaśnienia) postanowienia Regulaminu;

    b) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do pełnego aktywowania Konta danego Użytkownika w Serwisie przez okres 6 (sześciu) miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w „Edycji danych” poprzez oznaczenie symbolem „*”, ze stosowną informacją w tym zakresie;

    c) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

    d) Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które – chociaż tylko pośrednio – mogą mieć znamiona nieuprawnionego ingerowania w struktury Serwisu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

    e) Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za niewłaściwe, a w szczególności, choć nie wyłącznie, gdy:

    Login, choćby tylko fonetycznie, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;

    Użytkownik używa w Serwisie lub w korespondencji kierowanej do Administratora lub innych Użytkowników wulgaryzmów;

    Serwis wykorzystywany będzie przez Użytkownika do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

    Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo z dobrymi obyczajami, w tym także przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.

 

9.3. Konto może zostać całkowicie i bezpowrotnie usunięte przez Administratora, według jego uznania po wcześniejszej jego blokadzie wraz z równoczesnym podaniem przyczyny usunięcia Konta, w szczególności poprzez wysłanie informacji e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

    a) Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu;

    b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty ostatniego zalogowania;

    c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych i nie został uzupełniony przez okres 6 (sześciu) miesięcy;

    d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

    e) Użytkownik w okresie 3 (trzech) miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności, mimo starań ku poprawie – nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;

    f) Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona nieuprawnionego ingerowania w struktury Serwisu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

    g) Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za niewłaściwe, a w szczególności, choć nie wyłącznie, gdy:

    Login, choćby tylko fonetycznie, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;

    Użytkownik używa w Serwisie lub w korespondencji kierowanej do Administratora lub innych Użytkowników wulgaryzmów;

    Serwis wykorzystywany będzie przez Użytkownika do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

    Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami, w tym także przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.

9.4. Zablokowanie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług.

9.5. Administrator odblokuje Konto według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

9.6. Wraz z usunięciem Konta, usunięty zostanie z Serwisu na stałe i bezpowrotnie Profil Użytkownika.

 

9.7. Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie, jednakże nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za te odpłatne Usługi Serwisu, z których Użytkownik skorzystał do czasu usunięcia Konta, albowiem usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika stanowi przeszkodę w wykonywaniu Umowy przez Administratora zawinioną przez tego Użytkownika.

9.8. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

9.9. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

9.10. Zawieszenie lub usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Administratora.

    Reklamacje.

10.1. O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują innego trybu zgłaszania reklamacji, stosuje się do nich postanowienia niniejszego artykułu.

10.2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz wszelkich Usług świadczonych w jego ramach mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie jego dysfunkcji Administratorowi lub osobom działającym w jego imieniu za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego, na adres mailowy – contact@prestige-investmentco.uk lub doręczane na adres pocztowy siedziby Administratora.

10.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia danej reklamacji.

10.4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych ewentualnie przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za realizację danej Usługi i rozpatrzenie związanych z tymi usługami reklamacji.

    Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji (uniemożliwiającej jednak identyfikację Użytkownika), według własnego wyboru i uznania, treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia ze względu na interes ogółu Użytkowników.

 

11.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i osoby trzecie.

11.4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego – całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu, w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim niezwłocznym poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników. Okres czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia nie może jednak przekraczać 7 (siedmiu) dni roboczych, co nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Administrator dołoży wszelkich starań, aby sytuacje takie następowały możliwie najrzadziej i trwały możliwie najkrócej.

11.5. Administrator nie jest pełnomocnikiem lub agentem żadnego z Użytkowników, chyba że wyraźnie powołuje się na udzielone mu umocowanie do działania w imieniu danego Użytkownika.

11.6. Administrator nie gwarantuje Użytkownikom osiągnięcia, choćby tylko w części, jakichkolwiek celów lub efektów związanych z korzystaniem z Serwisu, w związku z czym wyłączona jest w maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu nie osiągnięcia przez te osoby, choćby tylko w części, jakichkolwiek celów lub efektów związanych z korzystaniem z Serwisu.

11.7. Wyłączona jest w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników lub osób trzecich za treści przekazywane lub publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym także za ich rzetelność i autentyczność.

11.8. Wyłączona jest w maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej szkody, wynikłej lub związanej z korzystania z Serwisu.

11.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, które świadczą Usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich Usług, należy do podmiotu świadczącego te Usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi Usługami.

11.10. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:

    a) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika do Konta;

    b) zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);

    c) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;

    d) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez osoby trzecie;

    e) korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami Regulaminu;

    f) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,

    g) błędy lub pomyłki w Serwisie lub publikowanych tam treściach.

    Spory i klauzula salwatoryjna

 

12.1 O ile szczególne przepisy prawa nie będą stanowić inaczej, wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w Serwisie na podstawie Umowy winny być rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12.2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków wynikających z Umowy będzie prawo polskie, a każda usługa świadczona w Serwisie na podstawie Umowy będzie traktowana jako wykonana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

12.3. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania nie ma to wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie.

    Zmiany regulaminu, jego obowiązywanie i dostępność.

13.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu serwisu prestige-investment.co.uk.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie, tak, aby każdy Użytkownik mógł zapoznać się z nową wersją Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14. dni od daty poinformowania o zmianie i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania. Korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu Prestige Investment po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

13.2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

    a) warunków świadczenia usług Serwisu,

    b) warunków korzystania z usług Serwisu,

    c) zmianą funkcjonalności Serwisu,

    d) obowiązujących przepisów prawa.

 

13.3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 14. dni od daty poinformowania o zmianie w Serwisie, przy czym Administrator poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego Konta o dokonaniu zmian w Regulaminie.

 

13.5. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z serwisem. Rezygnacja Użytkownika z usług serwisu Prestige Investment nie zwalnia go od obowiązku zapłaty należnego serwisowi wynagrodzenia.

13.4. Treść Regulaminu – wraz ze wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie – zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w dowolnym czasie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i nowa ujednolicona wersja Regulaminu będą publikowane w Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z nową wersją Regulaminu.

13.5. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

    a) warunków świadczenia usług Serwisu,

    b) warunków korzystania z usług Serwisu,

    c) zmianą funkcjonalności Serwisu,

    d) obowiązujących przepisów prawa.

 

13.6. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie, przy czym Administrator poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego Konta o dokonaniu zmian Regulaminu.

13.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

13.8. Treść Regulaminu – zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.